Aby rozpocząć, wybierz jedną
z następujących opcji:

Insignia to zintegrowany system do cyfrowej ortodoncji 3D oferujący niestandardowe zamki, druty oraz uchwyty ułatwiające zakładanie, które umożliwiają uzyskanie precyzyjnych i przewidywalnych rezultatów.

Insignia to zestaw niestandardowych zamków i drutów wytwarzany na podstawie projektu przypadku wspomaganego cyfrowo, umożliwiający skrócenie czasu leczenia i otrzymanie lepszych wyników. Użytkownik może zwizualizować końcowy gryz przed rozpoczęciem leczenia.

 • Zmniejszenie czasu leczenia o 37%1
 • Średnio o 7 wizyt w gabinecie mniej1
 • Średni czas leczenia: 12–14 miesięcy

Trzy kluczowe cechy systemu Insignia, które mogą zwiększyć wydajność leczenia w gabinetach ortodontycznych, są następujące:

 • niestandardowe zamki w 100%,
 • przezroczyste precyzyjne uchwyty ułatwiające zakładanie (uchwyty transferowe),
 • druty o niestandardowym zakrzywieniu oraz skoordynowane łuki górny i dolny — od drutów niklowo‐tytanowych (NiTi)
  , poprzez druty ze stopów tytanu (TMA), a skończywszy na drutach ze stali nierdzewnej.

Zainwestuj w zaawansowaną technologię cyfrową, aby rozwijać własną praktykę i przyciągać pacjentów, którzy poszukują szybszych efektów osiągniętych w czasie mniejszej liczby wizyt.

1 Weber DJ 2nd, Koroluk LD, Phillips C, et al. Clinical effectiveness and efficiency of customized vs. conventional preadjusted bracket systems (Skuteczność kliniczna oraz wydajność niestandardowych systemów zamków w porównaniu do wstępnie dostosowanych konwencjonalnych systemów zamków). J Clin Orthod. 2013;47(4):261‐266.

Czym jest Insignia™?

Program Insignia Ai oferuje zupełnie nowe możliwości planowania leczenia pacjentów. Zaawansowane rozwiązanie technologiczne pozwala dostosować leczenie do potrzeb pacjentów oczekujących szybszych efektów osiągniętych w czasie mniejszej liczby wizyt. Unikalne funkcje systemu Insignia przedstawiono w poniższych filmach wideo.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie najnowszych i ulepszonych funkcji programu Approver.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie filmów wideo dotyczących poszczególnych narzędzi.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących narzędzi dostępnych w systemie Insignia.

Ciągły
Historia projektu
design_history2.mp4

Ikona Historia projektu umożliwia obejrzenie wcześniejszych poprawek modelu oraz notatek przesłanych do techników firmy Insignia.

Notatki
notes3.mp4

Ikona Notatki umożliwia zapisanie i przesłanie notatek. Aby dodać notatkę, kliknij przycisk Dodaj nową notatkę, następnie kliknij ząb i kliknij w innym miejscu. Pojawi się pole tekstowe, dzięki któremu można przesłać notatkę do technika lub zapisać ją dla siebie. Napisz notatkę i kliknij przycisk Prześlij.

Zdjęcia
photos3.mp4

Ikona Zdjęcia umożliwia ocenę projektu na podstawie danych pacjenta w programie. Można przeglądać zdjęcia pozaustne i wewnątrzustne, zdjęcia RTG i widok porównawczy modeli. W ramach tych widoków można przełączać między modelem T1 a modelem T2 i oceniać przesunięcia zębów, widząc jednocześnie zdjęcia pacjenta jako materiał referencyjny.

Film
movie2.mp4

Używając ikony Film, można odtworzyć postęp leczenia od modelu T1 do modeluT2. Przycisk Nakładanie umożliwia obejrzenie ostatecznego ustawienia zębów nałożonego na początkowy nieprawidłowy zgryz.

Łuk zębowy
archform.mp4

Funkcja Łuk zębowy umożliwia wyświetlenie dostosowanego łuku zębowego zaprojektowanego dla danego pacjenta oraz ilustruje postęp rozszerzania. Widoczna jest również początkowa szerokość łuku zębowego w modelu T1 oraz końcowa szerokość łuku zębowego w modelu T2. Ta liczba wskazuje o ile zwiększy się szerokość łuku zębowego.

Kliknięcie i przeciągnięcie jednego z zielonych punktów kontrolnych umożliwia pełne sterowanie ostatecznym układem łuku zębowego i wpływa zarówno na dolny, jak i górny łuk.

Krzywizna uśmiechu
smile_arc.mp4

Funkcja Krzywizna uśmiechu umożliwia wprowadzenia zmian w umiejscowieniu grupy zębów przednich. Kliknij i przeciągnij zielony punkt kontrolny, aby dostosować krzywiznę uśmiechu lub nagryz pionowy. Można również włączyć opcję Zdjęcie uśmiechu, co spowoduje uwidocznienie zdjęć pacjenta w czasie oceny i dopasowywania ostatecznego projektu uśmiechu.

Interaktywna płaszczyzna odcięcia
clipping_JR2.mp4

Interaktywna płaszczyzna odcięcia umożliwia dokładne obejrzenie rozmieszczenia zębów względem siebie poprzez przesuwanie paska narzędzi od lewej do prawej strony. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi uzyskanie szczegółowego widoku potrzebnego do oceny ostatecznego zgryzu. Można kliknąć dwukrotnie każdy ząb, aby wprowadzić konieczne zmiany ustawienia.

Po wyłączeniu opcji Pł. odcięcia równolegle do ekranu można obejrzeć płaszczyznę odcięcia w widoku modelu cyfrowego. W tym momencie można obrócić model cyfrowy i zbadać umiejscowienie zębów. W oknie okluzogramu widoczne jest umiejscowienie płaszczyzny odcięcia. Klikając płaszczyznę odcięcia, można przesunąć ją do określonego punktu kontaktowego i uzyskać widok tego punktu kontaktowego na ekranie płaszczyzny odcięcia.

Krawędzie końcowe
marginal_ridges.mp4

Przeglądając przypadek, można ocenić stopień dopasowania krawędzi końcowych. Obróć model, aby obejrzeć krawędzie końcowe, tak jak w warunkach klinicznych. Aby uzyskać najlepszy widok do oceny dopasowania, można umieścić model cyfrowy w widoku policzkowym i obrać model ku dołowi lub w widoku językowym i obracać model ku górze. Wprowadź dowolne modyfikacje ustawienia zębów, klikając dwukrotnie każdy ząb i stosując odpowiednie korekty dopasowania.

Źródło światła
light_source2.mp4

Źródło światła jest wspaniałym narzędziem do tworzenia cieni na zębach, dzięki czemu można zobaczyć szczegóły budowy zęba ułatwiające zapewnienie jego idealnego ustawienia.

Sprawdzanie symetrii i wyglądu
check_symmetry_and_aesthetics.mp4

Układ można wyświetlać z siatką umieszczoną za lub przed modelem cyfrowym. Każdy kwadrat siatki ma bok o długości 1 mm. Za pomocą narzędzia Przesuń można przeciągać model wzdłuż siatki, aby sprawdzać symetrię i wprowadzać poprawki. Należy kontynuować przeciąganie modelu do linii referencyjnej, sprawdzając, czy położenie wertykalne przedtrzonowców i trzonowców jest symetryczne. Aby wyłączyć siatkę, kliknij ikonę Siatka i wybierz opcję wyłączenia.

Miarka Damona
damon_ruler.mp4

Miarka Damona jest dokładnym cyfrowym odwzorowaniem plastikowej linijki Damona. Aby wyświetlić miarkę Damona, kliknij ikonę Siatka, a następnie wybierz opcję Miarka Damona. Teraz można obejrzeć niestandardowy łuk zębowy pacjenta w odniesieniu do miarki Damona.

Szczegóły łuku górnego — zmiany
upper_arch_changes_to_tooth_position.mp4

Widok zgryzu jest szczególnie przydatny do oceny obrotu oraz ruchu. Aby wprowadzić zmiany, wystarczy dwukrotnie kliknąć ząb i przesunąć go w żądane położenie. Obracanie modelu ku dołowi powoduje wyświetlanie położenia zęba z innej perspektywy na skutek zmian światła odbitego. W tej pozycji widoczna jest konieczność obrotu lewego górnego kła wokół osi środkowej.

Narzędzie Kompas z ruchem kontralateralnym
compass_contralateral_V2.mp4

Oprócz powodowania ruchu poszczególnych zębów można również używać ikony Kompas. Można w ten sposób zastosować symetryczne zmiany w odniesieniu do zębów kontralateralnych. Włącz tę opcję i dwukrotnie kliknij ząb. Będzie można zauważyć symetryczne ruchy obu zębów.

Model T2 a widok bieżący
t2_to_current2.mp4

Model T2 przedstawia oczekiwany efekt leczenia. Model T1 przedstawia początkowy nieprawidłowy zgryz. Program Insignia zapewnia pełną kontrolę nad projektem przypadku. W razie konieczności można dwukrotnie kliknąć dany ząb i dowolnie go przesunąć. Te zmiany zostaną uwidocznione w bieżącej zakładce.

Niestandardowe zamki
customized_brackets_12‐10‐13.mp4

Insignia to system zamków oferujący możliwość pełnego dostosowywania. Za pomocą interfejsu programu Approver można sprawdzić, gdzie zostaną zamocowane zamki. W modelu T1 można wyświetlić wygląd pacjenta w dniu założenia zamków oraz przewidzieć wszystkie kolizje i interferencje, które mogą wystąpić.

Zamki są umieszczone w środkowej części zębów zgodnie z zaprojektowanym efektem leczenia. Oprogramowanie udostępni zalecenia dotyczące w pełni dostosowywanych zamków do każdego zęba zgodnie z wymaganym ruchem. Aby osiągnąć idealny efekt końcowy w skuteczny sposób, oprogramowanie zaplanuje wymagane momenty obrotowe.

Szczegóły dolnych siekaczy
incisors2_(1).mp4

W tym modelu (widok dolny) wyświetlany jest dolny łuk w celu dokonania przeglądu. Widok można przybliżyć za pomocą narzędzia Przybliż. Obróć model, aby wyświetlić szczegóły ułożenia siekaczy dolnych. Położenie zębów można zmieniać, klikając dwukrotnie wybrany ząb, umieszczając wskaźnik myszy na docelowej osi i przeciągając ząb w położenie docelowe. Aby zapisać, dwukrotnie kliknij w innym miejscu.

DigiCastTM
digicast_2.mp4

DigiCast jest to cyfrowy model badawczy z podstawą. Model DigiCast umożliwia wykonanie cyfrowych pomiarów zębów i przeprowadzenie analizy diagnostycznej pacjentów. Klikając ikonę Pomiar szerokości zęba, można obliczyć szerokości wszystkich zębów i zgromadzić wyniki. Po zebraniu wyników wszystkich pomiarów można kliknąć ikonę Narzędzia diagnostyczne, aby wygenerować analizę przestrzeni, Boltona lub T‐J/Moyersa. Można również zmierzyć i zapisać początkowy nagryz pionowy, nagryz poziomy i szerokość łuku. Kliknij ikonę ABO, aby zebrać pomiary i przeprowadzić ocenę przypadku według wytycznych ABO. Analizę, pomiary i raporty można zapisać i wydrukować w celu archiwizacji. Ustawienia DigiCast są uwzględnione w ramach usługi i nieodpłatne dla wszystkich przypadków przesłanych w systemie Insignia.

Płaszczyzna drutu
wire_plane_(2).mp4

Narzędzie Płaszczyzna drutu przedstawia płaszczyznę drutu przechodzącego przez szczelinę każdego zamka. Istnieją trzy różne punkty kontrolne powodujące przesunięcie płaszczyzny drutu. Przesunięcia te będą wskazywały preferowane umiejscowienie zamków w modelu T2.

Zobacz nowy interfejs programu Approver — InsigniaTM Ai

Program Insignia Advanced Smile Design został uaktualniony, aby zwiększyć funkcjonalność i zapewnić prostszą obsługę dzięki zmienionemu interfejsowi programu Approver (Ai). W interfejsie programu Insignia Ai wprowadzono znaczne zmiany — zadbano, aby był on nie tylko przyjazny dla użytkownika, ale również atrakcyjny wizualnie. Unikalne funkcje systemu Insignia przedstawiono w poniższych filmach wideo.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie najnowszych i ulepszonych funkcji programu Approver.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie filmów wideo dotyczących poszczególnych narzędzi.

Kliknięcie ikony umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących narzędzi dostępnych w systemie Insignia.

Ciągły
Historia projektu
design_history2.mp4

Ikona Historia projektu umożliwia obejrzenie wcześniejszych poprawek modelu oraz notatek przesłanych do techników firmy Insignia.

Notatki
notes3.mp4

Ikona Notatki umożliwia zapisanie i przesłanie notatek. Aby dodać notatkę, kliknij przycisk Dodaj nową notatkę, następnie kliknij ząb i kliknij w innym miejscu. Pojawi się pole tekstowe, dzięki któremu można przesłać notatkę do technika lub zapisać ją dla siebie. Napisz notatkę i kliknij przycisk Prześlij.

Zdjęcia
photos3.mp4

Ikona Zdjęcia umożliwia ocenę projektu na podstawie danych pacjenta w programie. Można przeglądać zdjęcia pozaustne i wewnątrzustne, zdjęcia RTG i widok porównawczy modeli. W ramach tych widoków można przełączać między modelem T1 a modelem T2 i oceniać przesunięcia zębów, widząc jednocześnie zdjęcia pacjenta jako materiał referencyjny.

Film
movie2.mp4

Używając ikony Film, można odtworzyć postęp leczenia od modelu T1 do modeluT2. Przycisk Nakładanie umożliwia obejrzenie ostatecznego ustawienia zębów nałożonego na początkowy nieprawidłowy zgryz.

Krzywizna uśmiechu
smile_arc.mp4

Funkcja Krzywizna uśmiechu umożliwia wprowadzenia zmian w umiejscowieniu grupy zębów przednich. Kliknij i przeciągnij zielony punkt kontrolny, aby dostosować krzywiznę uśmiechu lub nagryz pionowy. Można również włączyć opcję Zdjęcie uśmiechu, co spowoduje uwidocznienie zdjęć pacjenta w czasie oceny i dopasowywania ostatecznego projektu uśmiechu.

Narzędzie Kompas z ruchem kontralateralnym
compass_contralateral_V2.mp4

Oprócz powodowania ruchu poszczególnych zębów można również używać ikony Kompas. Można w ten sposób zastosować symetryczne zmiany w odniesieniu do zębów kontralateralnych. Włącz tę opcję i dwukrotnie kliknij ząb. Będzie można zauważyć symetryczne ruchy obu zębów.

Interaktywna płaszczyzna odcięcia
clipping_JR2.mp4

Interaktywna płaszczyzna odcięcia umożliwia dokładne obejrzenie rozmieszczenia zębów względem siebie poprzez przesuwanie paska narzędzi od lewej do prawej strony. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi uzyskanie szczegółowego widoku potrzebnego do oceny ostatecznego zgryzu. Można kliknąć dwukrotnie każdy ząb, aby wprowadzić konieczne zmiany ustawienia.

Po wyłączeniu opcji Pł. odcięcia równolegle do ekranu można obejrzeć płaszczyznę odcięcia w widoku modelu cyfrowego. W tym momencie można obrócić model cyfrowy i zbadać umiejscowienie zębów. W oknie okluzogramu widoczne jest umiejscowienie płaszczyzny odcięcia. Klikając płaszczyznę odcięcia, można przesunąć ją do określonego punktu kontaktowego i uzyskać widok tego punktu kontaktowego na ekranie płaszczyzny odcięcia.

Krawędzie końcowe
marginal_ridges.mp4

Przeglądając przypadek, można ocenić stopień dopasowania krawędzi końcowych. Obróć model, aby obejrzeć krawędzie końcowe, tak jak w warunkach klinicznych. Aby uzyskać najlepszy widok do oceny dopasowania, można umieścić model cyfrowy w widoku policzkowym i obrać model ku dołowi lub w widoku językowym i obracać model ku górze. Wprowadź dowolne modyfikacje ustawienia zębów, klikając dwukrotnie każdy ząb i stosując odpowiednie korekty dopasowania.

DigiCastTM
digicast_2.mp4

DigiCast jest to cyfrowy model badawczy z podstawą. Model DigiCast umożliwia wykonanie cyfrowych pomiarów zębów i przeprowadzenie analizy diagnostycznej pacjentów. Klikając ikonę Pomiar szerokości zęba, można obliczyć szerokości wszystkich zębów i zgromadzić wyniki. Po zebraniu wyników wszystkich pomiarów można kliknąć ikonę Narzędzia diagnostyczne, aby wygenerować analizę przestrzeni, Boltona lub T‐J/Moyersa. Można również zmierzyć i zapisać początkowy nagryz pionowy, nagryz poziomy i szerokość łuku. Kliknij ikonę ABO, aby zebrać pomiary i przeprowadzić ocenę przypadku według wytycznych ABO. Analizę, pomiary i raporty można zapisać i wydrukować w celu archiwizacji. Ustawienia DigiCast są uwzględnione w ramach usługi i nieodpłatne dla wszystkich przypadków przesłanych w systemie Insignia.

Źródło światła
light_source2.mp4

Źródło światła jest wspaniałym narzędziem do tworzenia cieni na zębach, dzięki czemu można zobaczyć szczegóły budowy zęba ułatwiające zapewnienie jego idealnego ustawienia.

Miarka Damona
damon_ruler.mp4

Miarka Damona jest dokładnym cyfrowym odwzorowaniem plastikowej linijki Damona. Aby wyświetlić miarkę Damona, kliknij ikonę Siatka, a następnie wybierz opcję Miarka Damona. Teraz można obejrzeć niestandardowy łuk zębowy pacjenta w odniesieniu do miarki Damona.

FILM WIDEO DEMONSTRUJĄCY DZIAŁANIE PROGRAMU INSIGNIATM AI
Nowy Kreator przeprowadzi przez cały przyjazny dla użytkowników proces przesyłania i zatwierdzenia.

Przetestuj system InsigniaTM Ai teraz

(Strona B5)

Lythos
lythos_device.mp4

Pobieraj dokładne wyciski, aby usprawnić swoją pracę

Lythos Digital Impression System umożliwia całkowicie bezpłatne posiadanie, przechowywanie i przesyłanie skanu każdemu, kto jest w stanie przyjąć pliki STL. System Lythos został zaprojektowany tak, aby łatwo można go było dostosować do potrzeb leczenia. Bezpudrowy, dokładny skan pobierany jest z łatwością, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki zarówno personelowi, jak i pacjentom.

Unikalne funkcje
Twoja praktyka była inspiracją
dla projektu i tworzenia systemu LythosTM

Przenośny i lekki
Wymiary:

Wysokość (z rozłożonym ekranem):
   76,2 cm (30 cali)?
Wysokość (ze złożonym ekranem):
   38,1 cm (15 cali)?
Głębokość: 27,94 cm (11 cali)?
Szerokość: 33,02 cm (13 cali)?
Masa: Ok. 11,34 kg (25 funtów)

Łatwe gromadzenie danych z obrazami w czasie rzeczywistym

System Lythos został zaprojektowany tak, aby wykonywanie innowacyjnych wycisków cyfrowych przebiegało z taką samą łatwością, z jaką zbierane są dokładne, szczegółowe dane wewnątrzustne.

Wskaż i kliknij

Wyciski cyfrowe wykonywane tradycyjną technologią „wskaż i kliknij” zostały ograniczone, ponieważ zapisują obrazy pojedynczo. Kamera musi nastawić ostrość, po czym zapisać obraz i przemieścić się do następnego obszaru, powtarzając czynność.

Zapisywanie filmów wideo

Technologia AFI firmy Ormco pobiera i łączy ze sobą wysokiej rozdzielczości dane w czasie rzeczywistym, otrzymując wysokiej jakości szczegóły powierzchni na wszystkich kątach powierzchni zęba. System Lythos, unikalny wśród systemów wycisków ortodontycznych, zapisuje do 2 milionów punktów 3D na sekundę, umożliwiając szybką i bezproblemową opcję skanowania w wysokiej rozdzielczości dla dodatkowego uproszczenia.

„Dzięki systemowi Lythos mogę po raz pierwszy uzyskać dokładne i szczegółowe zapisy. Miałem aparaty ortodontyczne wykonane przez laboratorium AOA przy użyciu systemu Lythos. Były one idealnie dopasowane i nie wymagały żadnych dodatkowych korekt! Nigdy wcześniej, przed zastosowaniem systemu Lythos, nie uzyskałem takiego stopnia dokładności.”?

— Andrew Sicklick, stomatolog, Cedarhurst, NY

Dowiedz się o systemie Lythos od innych stomatologów

Obejrzyj teraz film wideo!
Wyróżnij swoją praktykę przez usprawniony system pracy
Prosty, szybki i łatwy w obsłudze dla Ciebie i Twoich pracowników

LythosTMDigital Impression System zapewnia swobodę i brak opłat przy otwartym przekazywaniu danych. Tylko od Ciebie zależy, czy użyjesz systemu Lythos razem z cyfrowym zestawem produktów firmy Ormco, aparatami laboratoriów AOA, czy innymi.

Przy korzystaniu z wyłącznej współpracy z laboratorium AOA przesyłanie przypadków laboratoryjnych nie może być prostsze. Wystarczy wypełnić receptę, umieścić adnotację „Skan Lythos” pod nazwiskiem pacjenta i przesłać wiadomość e‐mail na adres digital.services@aoalab.com, a laboratorium AOA zajmie się resztą. NIE są wymagane eksport ani konwersja pliku, jak również korzystanie z serwerów FTP przez Ciebie ani Twoich pracowników.

SKANUJ

System LythosTM zapewnia intuicyjny, elastyczny proces skanowania. Zeskanuj powierzchnię żującą, aby zapisać początkowy punkt odniesienia, a następnie postępuj zgodnie z preferowaną techniką skanowania.

PRZETWARZAJ

System Lythos zapewnia elastyczność działania. Skan można wykonać ponownie w każdym momencie podczas procedury.

PRZEGLĄDAJ

Przegląd danych jest możliwy w każdym momencie podczas lub po zakończeniu procedury skanowania. Ekran dotykowy pozwala obracać model na nieskończoną liczbę sposobów, zapewniając większą przejrzystość otrzymanych danych.

PRZESYŁAJ

Bezprzewodowe przesyłanie danych pacjenta do chmury. Dostęp do danych można uzyskać za pomocą każdego komputera w gabinecie w celu przekazywania ich firmie Ormco, laboratorium AOA i innym.

LECZ

System Lythos jest otwartą platformą. Jesteś właścicielem zeskanowanych danych i możesz wykorzystywać je do wielu różnych opcji leczenia.

„System Lythos jest początkiem nowej ery cyfrowego leczenia ortodontycznego. Wysokiej rozdzielczości obrazy 3D są wykonywane stosunkowo łatwo, co skutkuje większą efektywnością codziennej pracy. Dzięki systemowi Lythos oraz dzisiejszej najnowocześniejszej technologii możemy teraz powiedzieć, że nasz gabinet jest rzeczywiście bezwyciskowy!”?

— Sam Levine, ortodonta, Lexington, MA

Współpracuj z laboratorium AOA firmy Ormco, aby zmaksymalizować użyteczność skanera

 • Wyłączna integracja z systemem Lythos umożliwia szybkie przesyłanie przypadku
 • Wiodące w branży drukowanie SLA, zapewniające najwyższą jakość modeli i tym samym dokładniejsze dopasowanie aparatów
Bardziej komfortowa obsługa dla pacjentów i personelu

Lekkość i niewielkie wymiary korpusu lampy Lythos są komfortowe i ergonomiczne dla operatora, pozwalając mu na łatwy dostęp do obszarów tylnych i zwiększając komfort pacjenta.

Inne marki
LythosTM Digital Impression System

Masywne, niewygodne

Nieporęczne wymiary i masa innych systemów mogą być niewygodne dla pacjentów oraz personelu.

Lekki, ergonomiczny, o niewielkich wymiarach

Końcówka Lythos z łatwością dociera do obszarów tylnych jamy ustnej, zapewniając pacjentowi maksymalny komfort. Elegancki i kompaktowy — całkowite wymiary korpusu lampy pozwalają na wygodne utrzymywanie w różnych pozycjach. Masa nie przekraczająca 0,45 kg (1 funt) umożliwia pracę przez cały dzień i wykonywanie wielu skanów pacjentów.

„Kompaktowa konstrukcja systemu do wycisków cyfrowych Lythos oraz lekki korpus lampy pozwalają naszym pracownikom na łatwe wykonywanie skanów wielokrotnie w ciągu dnia. Zarówno dorośli, jak i nastolatkowie, są pod wrażeniem cyfrowej technologii skanera i komfortu doświadczanego podczas leczenia.”?

— Brooke Simons, kierownik gabinetu, Mesa, AZ

Dowiedz się o systemie Lythos od innych stomatologów

Obejrzyj teraz film wideo!
Atrakcyjny program rabatowy
Twój sukces jest naszym priorytetem
Inteligentna inwestycja, która pracuje dla Ciebie
Unikalny program rabatowy Lythos
System LythosTM przynosi zyski Twojej praktyce

Używając skanów Lythos, można korzystać również z pełnej obsługi naszego laboratorium ortodontycznego AOA. Pliki STL można z łatwością przesyłać bez opłat, aby utworzyć szeroką gamę niestandardowych aparatów ortodontycznych, w tym:

 • aparaty Herbst®,
 • aparaty ruchome,
 • aparaty AdvanSync 2TM klasy II
 • i inne.

Herbst jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dentaurum, Inc.

Dzięki przystępnej cenie zakup systemu Lythos zwraca się przez udział w wyjątkowym programie rabatowym.

Używaj skanów Lythos z produktami firmy Ormco* i otrzymaj rabat† na spłatę swojego systemu do wycisków cyfrowych Lythos. Im więcej przypadków opracujesz, tym większy otrzymasz rabat. NIE MA OGRANICZEŃ! Jeżeli wysokość rabatu przekroczy zapłaconą kwotę, przydzielimy kredyt do Twojego konta.

*Obowiązują pewne ograniczenia.
† Program dostępny jedynie w Ameryce Północnej.

Referencje od lekarzy
Pobieraj dokładne wyciski, aby usprawnić swoją pracę

Dowiedz się co o nowoczesnej technologii systemu do wycisków cyfrowych LythosTM mówią inni lekarze dentyści.

David Alpan, lek. stom.
alpan.m4v
Robert Gire, stomatolog, absolwent studiów podyplomowych (certyfikat CAGS)
gire.m4v
Stephen Tracey, stomatolog
tracy.m4v
Zostań prawdziwym miłośnikiem systemu LythosTM

Czy wiedziałeś, że około 25% ludzi nadaje imiona swoim samochodom? Może nadasz też imię swojemu skanerowi Lythos? Baw się tym! W swoim gabinecie pozwól wybrać wyjątkowe imię dla systemu do wycisków cyfrowych Lythos i spraw, że proces skanowania będzie czymś, na co się czeka.

„Unikalne imię, jakie nadaliśmy naszemu systemowi Lythos, to Zygmunt! Będąc za pan brat z naszym systemem Lythos o imieniu Zygmunt, świetnie się bawimy, a pacjent łatwiej się angażuje w przebieg leczenia ortodontycznego.”?

— Sandra Hernandez, stomatolog, Irving, TX

Kliknij na poniższy obraz, aby zobaczyć co zrobili inni miłośnicy systemu Lythos:

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Zaplanuj konsultację

Skontaktuj się z przedstawicielem, aby porozmawiać na temat systemu LythosTM. Usprawnij swoją pracę już dzisiaj! Przedstawiciel firmy Ormco skontaktuje się z Tobą w niedługim czasie.

* Pola wymagane
Nie wysyłać wiadomości e‐mail.
Tak Nie Klient firmy Ormco?

Potwierdzenie konsultacji

(Strona C8)

Potwierdzenie dot. wiadomości e‐mail

(Strona C9)

Przenieś tradycyjny model gipsowy do ery cyfrowej.

Zaczynając od danych z najnowocześniejszych wycisków cyfrowych o dużej dokładności, DigiCast tworzy ustawienie cyfrowe, które pozwala na przeprowadzenie kluczowych pomiarów w zakresie planowania leczenia dla każdego przypadku. Następnie za pomocą monitora i myszy użytkownik uzupełnia wyniki analizy Boltona, kończy i opracowuje analizy przypadków i zapisuje wnioski do laboratorium ABO. Można też wykorzystywać raporty DigiCast jako punkt wyjścia przy tworzeniu obrazów pacjenta, aby zapisać wyniki dla wycisków w dokumentacji pacjenta. System DigiCast stanowi uzupełnienie systemu Insignia przy ich jednoczesnym zamówieniu.

Cyfrowy e‐model

DigiCast jest cyfrowym e‐modelem zaprojektowanym, aby zastąpić modele gipsowe i ułatwić późniejszą diagnostykę ortodontyczną

Ograniczenie przestrzeni i odpadów

 • Zmniejsz swój wpływ na środowisko poprzez korzystanie z modeli cyfrowych
 • Zredukuj lub wyeliminuj przestrzeń do przechowywania i opłaty miesięczne

Modele DigiCast mogą być tworzone na podstawie wycisków tradycyjnych lub cyfrowych
Oszczędzaj czas i pieniądze, przechodząc całkowicie na system cyfrowy!

Nieograniczona pojemność, bez opłat

Uzyskaj dostęp do swoich modeli w interfejsie programu Approver przez stronę www.ormcodigital.com.

 • Zgodny z komputerami PC oraz Mac*
 • Standardowy czas realizacji to 48 godzin

*Komputery Mac muszą mieć uruchomione oprogramowanie zgodności, takie jak Parallels.

Kompleksowe analizy diagnostyczne

Analiza Boltona, ocena według wytycznych ABO, pomiary oparte na następujących parametrach:

 • Nagryz pionowy
 • Nagryz poziomy
 • Przodozgryz otwarty
 • Zgryz otwarty boczny
 • Stłoczenie
 • Zgryz
 • Tyłozgryz krzyżowy językowy
 • Tyłozgryz krzyżowy policzkowy
 • Cefalometria
 • i więcej!
Niesamowite szczegóły i dokładność
Inteligentny system wyceny

E‐model DigiCast w inteligentnym systemie wyceny jest dostępny w cenie 20,49 USD

Co jest jeszcze bardziej inteligentne?
Przy każdym zamówieniu DigiCast, otrzymujesz 5 USD rabatu na system Lythos.

Modele DigiCast bezpłatne przy zamówieniu aparatu stałego Insignia

STL kontra DigiCastTM

System LythosTM, oprócz tworzenia e‐modeli, dla dokładniejszego przeglądu diagnostycznego daje także możliwość natychmiastowego wyświetlania danych w celu szybkiej diagnostyki w gabinecie (i przesyłania ich osobom trzecim). E‐modele DigiCast są łatwo dostępne online, a cyfrowe modele badawcze eliminują kosztowną konieczność wyodrębnienia miejsca do przechowywania.

Pliki STL kontra e‐modele DigiCast


Plik STL (stereolitografia)

kontra

e‐model DigiCast

Obejrzyj film wideo DigiCastTM

Dowiedz się, jak system DigiCast może pomóc w diagnostyce ortodontycznej i przynieść korzyści Twojej praktyce.

DigiCast jest to cyfrowy model badawczy z podstawą. Model DigiCast umożliwia wykonanie cyfrowych pomiarów zębów i przeprowadzenie analizy diagnostycznej pacjentów. Klikając ikonę Pomiar szerokości zęba, można obliczyć szerokości wszystkich zębów i zgromadzić wyniki. Po zebraniu wyników wszystkich pomiarów można kliknąć ikonę Narzędzia diagnostyczne, aby wygenerować analizę przestrzeni, Boltona lub T‐J/Moyersa. Można również zmierzyć i zapisać początkowy nagryz pionowy, nagryz poziomy i szerokość łuku. Kliknij ikonę ABO, aby zebrać pomiary i przeprowadzić ocenę przypadku według wytycznych ABO. Analizę, pomiary i raporty można zapisać i wydrukować w celu archiwizacji. Ustawienia DigiCast są uwzględnione w ramach usługi i nieodpłatne dla wszystkich przypadków przesłanych w systemie Insignia.

© 2014 Ormco Corporation. All rights reserved.

Get More Info